NSFS-176 Đổi vợ để địt trong lúc đi cắm trai

  •  1
  •  2
  • Bình luận  đang tải


    Vợ chồng Kimizuka và người hàng xóm thích đi cắm trại với hàng xóm mỗi tháng một lần. Trong khi tận hưởng cuộc cắm trại như vậy, những người hàng xóm bắt đầu đánh nhau với chồng của họ. Để ngăn chặn cuộc cãi vã, vì một số lý do, họ đã trao đổi vợ. Và….