JUL-208 การทำงานเป็นเลขานุการถือเป็นการค้าประเวณีจริงๆ

  •  1
  •  2
  • ความคิดเห็น  กำลังโหลด


    ภรรยาของริริโกะ คิโนชิตะ ยอมรับทำงานเป็นเลขานุการให้กับบริษัทที่มีเงินเดือนสูงแต่เธอต้องชดใช้เพราะเลขานุการมักถูกผู้อำนวยการข่มขืนและต้องทนเพื่อเงินเท่านั้นจึงต้องใช้เงินเพื่อชำระหนี้ หนี้ของสามีเธอทั้งที่รู้ว่าเธอจะถูกเชือดเมื่อเธอรับงานเป็นเลขานุการให้กับชายชราคนนั้น